Reklaami eeluuringud

Brandicomi reklaamide eeltest keskendub kuuele põhimõõdikule, mis prognoosivad reklaami edu sihtgrupi seas. Nendeks on reklaami tekitatud tähelepanu, reklaami efektiivsus reklaami sõnumi ja reklaamitava brändi kasude kommunikeerimises, reklaami meeldivus, reklaamiga seostatud emotsioonid ja omadused ning ka ostuhuvi.

Kampaania järeluuringud

Brandicomi reklaamide järeluuring keskendub seitsmele põhimõõdikule, milleks on reklaami tekitatud tähelepanu, reklaami seostamine brändiga, reklaami meeldivus, reklaami tekitatud emotsioonid, sõnumi kommunikeerimine, brändi poolt pakutavate kasude kommunikeerimine, reklaami mõju brändile, ja reklaami tekitatud proovimis- või ostuhuvi konkreetse toote/teenuse suhtes.